Dane firmy

InnoCo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba firmy i adres do korespondencji:
InnoCo Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 27
44-100 Gliwice, Polska

e-mail: info@innoco-team.com
telefon/faks: +48 32 335 85 71
 
Bank:
ING Bank Śląski
SWIFT: INGB PL PW
Nr konta: 36 1050 1214 1000 0023 2478 5753

Informacje rejestrowe:
NIP: 631 254 27 54 / EU VAT: PL 631 254 27 54
REGON: 240 77 18 23
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział
VIII KRS pod numerem KRS: 0000292605
Prezes Zarządu - Luk Palmen
Prokurent - Marcin Baron
Kapitał zakładowy: 102.080,00 zł w całości opłacony

Osoby do kontaktu