Misja InnoCo

InnoCo jest firmą doradczą. Angażujemy się w doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Wspieramy zarządzanie klastrami oraz konsorcjami naukowo-przemysłowymi. Współtworzymy i wdrażamy projekty jako odpowiedź na wyzwania technologiczne, produktowe oraz rynkowe, przed którymi stoją nasi klienci w Polsce i za granicą.
 
  Wspólnie z zespołami menedżerów i pracowników przygotowujemy scenariusze rozwoju, których realizację następnie konsekwentnie wspieramy. Korzystamy ze sprawdzonych narzędzi zarządzania strategicznego, analizy rynku i oceny technologii, które elastycznie dostosowujemy, aby razem z naszymi klientami osiągać cele biznesowe. Budujemy partnerstwa i poszukujemy finansowania ambitnych projektów inwestycyjnych oraz innowacyjnych.

Konsultanci InnoCo

Marcin Baron

Marcin Baron

Współzałożyciel InnoCo i pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi usługi doradcze w zakresie foresightu i strategii zarówno w firmach, jak i na potrzeby polityki gospodarczej regionów.

Od 2001 roku bierze udział w pracach badawczych i eksperckich związanych z rozwojem firm oraz środowisk innowacyjnych. W tym zakresie działa w krajowych i międzynarodowych zespołach i konsorcjach. Od wielu lat obszarem jego zainteresowań są nowe nurty w zarządzaniu strategicznym. Jest doświadczonym moderatorem - skutecznie prowadzi warsztaty rozwiązywania problemów i kreatywności oraz panele dyskusyjne. Jest członkiem m.in. International Society for Professional Innovation Management oraz Regional Studies Association. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz raportów z badań, a także współautorem wydanego przez PARP "Przewodnika dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce".

Luk Palmen

Luk Palmen

Współzałożyciel InnoCo. Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach naukowych.Ukończył kierunek zarządzania w biznesie i ekonomii oraz studia podyplomowe z zakresu polityki międzynarodowej na uczelniach belgijskich. W 2000 roku przeprowadził się do Polski.Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania klastrami oraz komercjalizacji technologii. Prowadził w tym okresie ponad 100 konferencji, seminariów i warsztatów; jest cenionym moderatorem dyskusji. Angażuje się w promowanie innowacyjnych, nowatorskich modeli współpracy w gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii oraz klastrów.
Michał Chojkowski

Michał Chojkowski

Od 2010 roku związany z InnoCo. Prowadzi usługi doradcze w zakresie planowania rozwoju firm i pozyskiwania źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Jako ekspert w zakresie opracowania modeli biznesu dokonuje analizy rynku, przygotowuje i wspiera wdrażanie biznes planów oraz procesów rozwojowych. Pracował jako koordynator oraz realizator projektów międzynarodowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie: zarządzania start-upami, opracowywania strategii rozwoju, tworzenia i wdrażania biznes planów oraz zarządzania projektami.


Wartości InnoCo

Uczciwość:

Nie obiecujemy, że każdy pomysł przerodzi się w sukces. Stawiając drugą kropkę nad „i” dokonujemy analizy możliwości klienta.
Następnie ustalamy wspólnie realną ścieżkę postępowania. Klienci cenią nasze krytyczne podejście.

Otwartość:

Kładziemy duży nacisk na dialog, zarówno z zarządem czy dyrekcją jak i z pracownikami. Poznając oczekiwania klienta, łączymy interesy różnych stron i zbliżamy ludzi do siebie.
Dzięki temu powstają kreatywne pomysły i niecodzienne rozwiązania, a zmotywowany zespół osiąga założone cele. Klienci cenią naszą partnerską współpracę.

Konsekwencja:

Koncentrujemy uwagę na osiąganiu wyznaczonych celów. Przygotowujemy i prowadzimy procesy pozwalające na ich realizacje.
Jednocześnie jesteśmy świadomi, że niejednokrotnie wymagają one zaadaptowania w trakcie realizacji. Klienci cenią naszą determinację.